Rajasthan Kho Kho Association is going to organize 52 senior National Kho Kho Championship men & women 2018-19 in Jaipur, from 24 to 28 March 2019.

National Junior Records

Junior National Kho Kho Championships ( Boys & Girls )

VENU YEAR BOYS
( Winner )
GIRLS
( Winner )
ABHIMANYU AWARD JANAKI AWARD
Kandkon 1992-93 Maharashtra Maharashtra Nandkumar Patil
( Maharashtra )
Deepa Sane
( Maharashtra )
Dhule 1993-94 Karnataka Maharashtra Shailesh Gurav
( Maharashtra )
Pankaja
( Karnataka )
Ludhiana 1994-95 Karnataka Maharashtra D. Mohan
( Karnataka )
Madhavi Kadam
( Maharashtra )
Trichanapalli 1995-96 Karnataka Maharashtra D. R. Jaiprakash
( Karnataka )
Shubhangi Konduskar
( Maharashtra )
Warrangal 1996-97 Karnataka West Bengal R. Velan
( Karnataka )
Ratna Mohanto
( West Bengal )
Aurangabad 1999-00 Karnataka Karnataka S. N. Manishkumar
( Karnataka )
S. Netravati
( Karnataka )
Sangrur 2000-01 Maharashtra Punjab Sanket Harkare
( Maharashtra )
Parvinder Kaur
( Punjab )
Beed 2001-02 Maharashtra Maharashtra Nilesh Nemane
( Maharashtra )
Ashwini Khatke
( Maharashtra )
Pondicherry 2002-03 Karnataka West Bengal G. Manjunath
( Karnataka )
Paramjeet Kaur
( Punjab )
Patiala 2003-04 Maharashtra Punjab Saket Jaste
( Maharashtra )
Amardeep Kaur
( Punjab )
Solan 2004-05 Maharashtra Maharashtra Rahul Tamgave
( Maharashtra )
Shilpa Jadhav
( Maharashtra )
Previous Page

Gallery