Rajasthan Kho Kho Association is going to organize 52 senior National Kho Kho Championship men & women 2018-19 in Jaipur, from 24 to 28 March 2019.

National Records

Senior National Kho Kho Championships (Men & Women)

VENU YEAR BOYS
( Winner )
GIRLS
( Winner )
EKLAWAYA AWARD RANI LAXMI AWARD
Vijaywada 1959-60 Bombay - - -
Kolhapur 1960-61 Maharashtra Madhya Pradesh    
Jabalpur 1961-62 Gujarat Vidarbh - -
Vadodra 1962-63 Maharashtra Madhya Pradesh - -
Indore 1963-64 Gujarat Madhya Pradesh Vishwanath Mayekar
( Maharashtra )
Usha Anantraman
( Karnataka )
Hyderabad 1964-65 Gujarat Madhya Pradesh Sudhir Parab
( Gujrat )
Pushpa Bharnotkar
( M. P.)
Karad 1965-66 Maharashtra Gujrat Mohan Aajgankar
( Maharashtra )
Urmila Paranjpe
( Gujrat )
Vadodra 1967-68 Gujrat Gujrat Sudhir Parab
( Gujrat )
Usha Loharkar
( Vidharbha )
Nagpur 1968-69 Maharashtra Gujrat Suhas Wagh
( Maharashtra )
Shailaja Pinge
( Vidharbha)
Bangalore 1969-70 Gujrat Madhya Pradesh N. Prakash
( Karnataka )
Achala Devare
( Gujrat )
Rohtak 1970-71 Maharashtra Maharashtra & Madhya Pradesh
( Joint Winner )
Arvind Patwardhan
( Maharashtra )
Jyoti Gode
( M. P.)
Baramati 1972-73 Maharashtra Gujrat Prakash Sheth
( Maharashtra )
Nilima Sarolkar
(M. P.)
Patiyala 1974-75 Maharashtra Madhya Pradesh Suresh Ponkshe
( Maharashtra )
Sushma Sarolkar( M. P. )
Vadora 1975-76 Maharashtra Maharashtra Hemant Jogdeo
( Maharashtra )
Nirmala Medhkar
( Maharashtra )
Hyderabad 1976-77 Maharashtra Maharashtra S. Venkataraju
( Karnataka )
Kalindi Phadke
( Maharashtra )
Oraiyya 1977-78 Maharashtra Maharashtra S. Srinivasan
( Karnataka )
Nisha Vaidya
( M. P. )
Dhule 1978-79 Maharashtra Madhya Pradesh Milind Purandare
( Maharashtra )
Hema Kabre
( M. P.)
Tanjawar 1979-80 Maharashtra Maharashtra Hemant Takalkar
( Maharashtra )
Nisha Ambike
( Maharashtra )
Next Page

Gallery