Rajasthan Kho Kho Association is going to organize 52 senior National Kho Kho Championship men & women 2018-19 in Jaipur, from 24 to 28 March 2019.

National Awards

ARJUN AWARD

YEAR PLAYER NAME CLUB STATE
1970-71 Shri Sudir Parab Gujrat Krida Mandal,badoda Gujrat
1971-72 Miss Achala Devre Madhyasta Ramat kendra, Badoda Gujrat
1973-74 Bhavna Parikh Madhyasta Ramat kendra, Badoda Gujrat
1975-76 Nilima Sarolkar Mahila Vounders. Indur Madhy Pradesh
1976-77 Srirang Inamdar Navmaharashtra Sangh, Pune Maharashtra
1976-77 Usha Nagarkar Saraswati kany Sangh, Pune Maharashtra
1977-78 Shekhar Dharvadkar Sanmitra Sangh, Pune Maharashtra
1982-83 Hemant Takalkar Sanmitra Sangh, Pune Maharashtra
1983-84 S. Prakash Mhisur Pionears,Banglore Karnatak
1983-84 Veena parab Vaibhav Club, Mumbai Maharashtra
1984-85 Surekha Kulkarni Iegals, Pune Maharashtra
1998-99 Shobha narayan B.E.L.Colony yuth Services Karnatak

Gallery